Οικογενειακό δίκαιο

Το οικογενειακό δίκαιο είναι ένας από τους πιο συναισθηματικά φορτισμένους τομείς του δικαίου. Είτε πρόκειται για την έναρξη μιας εταιρικής σχέσης είτε για τη λήξη της: Η έγκαιρη και έγκαιρη παροχή συμβουλών οικογενειακού δικαίου μπορεί να συμβάλει στην αποφυγή φόβων για σημαντικές οικονομικές απώλειες ή την απώλεια των δικαιωμάτων πρόσβασης και επιμέλειας για τα ανήλικα παιδιά.

 

Οι τομείς πρακτικής της εταιρείας περιλαμβάνουν ιδίως:

 • Προετοιμασία προγαμιαίων συμφωνιών
 • Συμφωνίες μη συζυγικής συμβίωσης
 • Συμβουλευτική για χωρισμούς και διαζύγια
 • Ρύθμιση των μη συζυγικών συμφωνιών συμβίωσης
 • Εκδίκαση της διαδικασίας διαζυγίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των συνεπειών του διαζυγίου
 • Διαδικασίες υιοθεσίας παιδιών και υιοθεσίας
 • Νομικές εξουσίες εκπροσώπησης σε περίπτωση επιτροπείας και δικαστικής συμπαράστασης
 • Διεκδίκηση και υπεράσπιση αξιώσεων διατροφής

Εθνική εκπροσώπηση και δικαστικές διαμάχες.

Οικογενειακό δίκαιο

Το οικογενειακό δίκαιο είναι ένας από τους πιο συναισθηματικά φορτισμένους τομείς του δικαίου. Είτε πρόκειται για την έναρξη μιας εταιρικής σχέσης είτε για τη λήξη της: Η έγκαιρη και έγκαιρη παροχή συμβουλών οικογενειακού δικαίου μπορεί να συμβάλει στην αποφυγή φόβων για σημαντικές οικονομικές απώλειες ή την απώλεια των δικαιωμάτων πρόσβασης και επιμέλειας για τα ανήλικα παιδιά.

 

Οι τομείς πρακτικής της εταιρείας περιλαμβάνουν ιδίως:

 • Προετοιμασία προγαμιαίων συμφωνιών
 • Συμφωνίες μη συζυγικής συμβίωσης
 • Συμβουλευτική για χωρισμούς και διαζύγια
 • Ρύθμιση των μη συζυγικών συμφωνιών συμβίωσης
 • Εκδίκαση της διαδικασίας διαζυγίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των συνεπειών του διαζυγίου
 • Διαδικασίες υιοθεσίας παιδιών και υιοθεσίας
 • Νομικές εξουσίες εκπροσώπησης σε περίπτωση επιτροπείας και δικαστικής συμπαράστασης
 • Διεκδίκηση και υπεράσπιση αξιώσεων διατροφής

Εθνική εκπροσώπηση και δικαστικές διαμάχες.