Πολιτική απορρήτου

1. Προστασία δεδομένων με μια ματιά 

Γενικές σημειώσεις

Οι ακόλουθες ανακοινώσεις παρέχουν μια απλή επισκόπηση του τι συμβαίνει με τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Προσωπικά δεδομένα είναι όλα τα δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσωπική σας ταυτοποίηση. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το θέμα της προστασίας δεδομένων, ανατρέξτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων που παρατίθεται κάτω από το παρόν κείμενο.

 

Συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο
Ποιος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο;

Η επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο πραγματοποιείται από τον διαχειριστή του ιστότοπου. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του διαχειριστή του ιστότοπου στην ενότητα “Πληροφορίες σχετικά με τον υπεύθυνο” της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων.

 

Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Αφενός, τα δεδομένα σας συλλέγονται όταν μας τα παρέχετε. Αυτά μπορεί να είναι, για παράδειγμα, δεδομένα που εισάγετε σε μια φόρμα επικοινωνίας.

Άλλα δεδομένα συλλέγονται αυτόματα ή με τη συγκατάθεσή σας από τα συστήματα πληροφορικής μας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο. Πρόκειται κυρίως για τεχνικά δεδομένα (π.χ. πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο, λειτουργικό σύστημα ή χρόνος προβολής της σελίδας). Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται αυτόματα μόλις εισέλθετε σε αυτόν τον ιστότοπο.

Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

Ορισμένα από τα δεδομένα συλλέγονται για να διασφαλιστεί ότι ο ιστότοπος παρέχεται χωρίς σφάλματα. Άλλα δεδομένα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση της συμπεριφοράς του χρήστη.

 

Ποια δικαιώματα έχετε σχετικά με τα δεδομένα σας;

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε ανά πάσα στιγμή δωρεάν πληροφορίες σχετικά με την προέλευση, τον αποδέκτη και τον σκοπό των αποθηκευμένων προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή αυτών των δεδομένων. Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή για το μέλλον. Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων υπό ορισμένες συνθήκες. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή σχετικά με αυτό και άλλα ερωτήματα σχετικά με το θέμα της προστασίας δεδομένων.

Εργαλεία ανάλυσης και εργαλεία τρίτων

Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, η συμπεριφορά σας κατά την πλοήγησή σας μπορεί να αναλυθεί στατιστικά. Αυτό γίνεται κυρίως με τα λεγόμενα προγράμματα ανάλυσης.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτά τα προγράμματα ανάλυσης μπορείτε να βρείτε στην ακόλουθη δήλωση προστασίας δεδομένων.

2. φιλοξενία

IONOS

Φιλοξενούμε την ιστοσελίδα μας με την IONOS SE. Ο πάροχος είναι η IONOS SE, Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur (στο εξής: IONOS). Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, η IONOS συλλέγει διάφορα αρχεία καταγραφής, συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων IP σας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της IONOS: https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy..

Η χρήση του IONOS βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO. Έχουμε έννομο συμφέρον να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπός μας παρουσιάζεται όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστα. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) DSGVO- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

3. Γενικές σημειώσεις και υποχρεωτικές πληροφορίες

Προστασία δεδομένων

Οι διαχειριστές αυτών των σελίδων λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα εμπιστευτικά και σύμφωνα με τους νόμιμους κανονισμούς προστασίας δεδομένων και την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων.

Όταν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο, συλλέγονται διάφορα προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα είναι δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσωπική σας ταυτοποίηση. Αυτή η πολιτική απορρήτου εξηγεί ποιες πληροφορίες συλλέγουμε και πώς τις χρησιμοποιούμε. Εξηγεί επίσης πώς και για ποιο σκοπό γίνεται αυτό.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η μετάδοση δεδομένων στο Διαδίκτυο (π.χ. επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) μπορεί να έχει κενά ασφαλείας. Δεν είναι δυνατή η πλήρης προστασία των δεδομένων από την πρόσβαση τρίτων.

 

Σημείωση σχετικά με τον αρμόδιο φορέα

Ο υπεύθυνος φορέας για την επεξεργασία δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο είναι:

Dr. Alioska Alexia Marinopoulos
Bockenheimer Landstraße 51-53
60325 Frankfurt am Main

Τηλέφωνο: +49 (0) 69 50 98 20
E-Mail: info@marinopoulos-legal.com

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που καθορίζει μόνο του ή από κοινού με άλλους τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ.).

 

Περίοδος αποθήκευσης

Εκτός εάν στην παρούσα πολιτική απορρήτου αναφέρεται μια πιο συγκεκριμένη περίοδος αποθήκευσης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν σε εμάς έως ότου εκλείψει ο σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων. Εάν προβάλλετε αιτιολογημένο αίτημα διαγραφής ή ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν, εκτός εάν έχουμε άλλους νομικά επιτρεπτούς λόγους για την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων (π.χ. περίοδοι διατήρησης σύμφωνα με τη φορολογική ή εμπορική νομοθεσία)- στην τελευταία περίπτωση, τα δεδομένα θα διαγραφούν μόλις οι λόγοι αυτοί παύσουν να ισχύουν.

Σημείωση σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ και άλλες τρίτες χώρες

Μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούμε εργαλεία από εταιρείες που εδρεύουν στις ΗΠΑ ή σε άλλες τρίτες χώρες, οι οποίες δεν είναι ασφαλείς σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Εάν αυτά τα εργαλεία είναι ενεργά, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταφερθούν σε αυτές τις τρίτες χώρες και να υποβληθούν εκεί σε επεξεργασία. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι στις χώρες αυτές δεν μπορεί να διασφαλιστεί επίπεδο προστασίας των δεδομένων συγκρίσιμο με εκείνο της ΕΕ. Για παράδειγμα, οι αμερικανικές εταιρείες είναι υποχρεωμένες να παραδίδουν προσωπικά δεδομένα σε αρχές ασφαλείας, χωρίς εσείς ως υποκείμενο των δεδομένων να μπορείτε να κινηθείτε νομικά εναντίον τους. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι αρχές των ΗΠΑ (π.χ. υπηρεσίες πληροφοριών) να επεξεργάζονται, να αξιολογούν και να αποθηκεύουν μόνιμα τα δεδομένα σας σε διακομιστές των ΗΠΑ για σκοπούς παρακολούθησης. Δεν έχουμε καμία επιρροή σε αυτές τις δραστηριότητες επεξεργασίας.

Ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία δεδομένων

Πολλές πράξεις επεξεργασίας δεδομένων είναι δυνατές μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιήθηκε μέχρι την ανάκληση δεν επηρεάζεται από την ανάκληση.

Δικαίωμα εναντίωσης στη συλλογή δεδομένων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και στο άμεσο μάρκετινγκ (άρθρο 21 ΓΚΠΔ)

ΕΆΝ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΒΑΣΊΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΆΡΘΡΟ 1 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΎ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 6 ABS. 1 LIT. E Ή F DSGVO, ΈΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΊΤΕ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΏΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ ΓΙΑ ΛΌΓΟΥΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΈΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΔΙΑΊΤΕΡΗ ΚΑΤΆΣΤΑΣΉ ΣΑΣ- ΑΥΤΌ ΙΣΧΎΕΙ ΕΠΊΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΠΡΟΦΊΛ ΜΕ ΒΆΣΗ ΑΥΤΈΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΆΞΕΙΣ. Η ΑΝΤΊΣΤΟΙΧΗ ΝΟΜΙΚΉ ΒΆΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΊΑ ΒΑΣΊΖΕΤΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΒΡΕΘΕΊ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΔΉΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ. ΕΆΝ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΊΤΕ, ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΌΜΑΣΤΕ ΠΛΈΟΝ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΑ, ΕΚΤΌΣ ΕΆΝ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΊΞΟΥΜΕ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΟΎΣ ΝΌΜΙΜΟΥΣ ΛΌΓΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΙΣΧΎΟΥΝ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ, ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΏΝ ΣΑΣ, Ή Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΕΊΝΑΙ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΕΛΊΩΣΗ, ΆΣΚΗΣΗ Ή ΥΠΕΡΆΣΠΙΣΗ ΝΟΜΙΚΏΝ ΑΞΙΏΣΕΩΝ (ΑΝΤΊΡΡΗΣΗ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 21 ΠΑΡΆΓΡΑΦΟΣ 1 DSGVO).

ΕΆΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΣΑΣ ΥΠΟΒΆΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΎΣ ΆΜΕΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΉΣ ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ, ΈΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΊΤΕ ΑΝΆ ΠΆΣΑ ΣΤΙΓΜΉ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ ΧΑΡΑΚΤΉΡΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΎΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΎΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΌΓΩ ΕΜΠΟΡΙΚΉΣ ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ- ΑΥΤΌ ΙΣΧΎΕΙ ΕΠΊΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ ΠΡΟΦΊΛ ΣΤΟ ΒΑΘΜΌ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΛΌΓΩ ΆΜΕΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΉ ΠΡΟΏΘΗΣΗ. ΕΆΝ ΑΝΤΙΤΑΧΘΕΊΤΕ, ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΆ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΎΝ ΠΛΈΟΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΎΣ ΆΜΕΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΉΣ ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ (ΑΝΤΊΡΡΗΣΗ ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 21 ΠΑΡ. 2 DSGVO).

Δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια εποπτική αρχή

Σε περίπτωση παραβίασης του ΓΚΠΔ, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος της συνήθους διαμονής τους, του τόπου εργασίας τους ή του τόπου της εικαζόμενης παραβίασης. Το δικαίωμα προσφυγής δεν θίγει οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ή δικαστικό ένδικο μέσο.

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να σας παραδώσουμε τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε αυτόματα βάσει της συγκατάθεσής σας ή σε εκτέλεση σύμβασης σε εσάς ή σε τρίτους σε κοινό, αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Εάν ζητήσετε την άμεση διαβίβαση των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, αυτό θα γίνει μόνο στο βαθμό που είναι τεχνικά εφικτό.

Κρυπτογράφηση SSL ή TLS

Για λόγους ασφαλείας και για την προστασία της μετάδοσης εμπιστευτικού περιεχομένου, όπως παραγγελίες ή ερωτήματα που μας στέλνετε ως διαχειριστή του ιστότοπου, ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση SSL ή TLS. Μπορείτε να αναγνωρίσετε μια κρυπτογραφημένη σύνδεση από το γεγονός ότι η γραμμή διεύθυνσης του προγράμματος περιήγησης αλλάζει από “http://” σε “https://” και από το σύμβολο κλειδαριάς στη γραμμή του προγράμματος περιήγησης.

Εάν είναι ενεργοποιημένη η κρυπτογράφηση SSL ή TLS, τα δεδομένα που μας διαβιβάζετε δεν μπορούν να διαβαστούν από τρίτους.

Πληροφορίες, διαγραφή και διόρθωση

Στο πλαίσιο των εφαρμοστέων νομικών διατάξεων, έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε ανά πάσα στιγμή δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα προσωπικά σας δεδομένα, την προέλευση και τους αποδέκτες τους και τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων και, κατά περίπτωση, το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής αυτών των δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή σχετικά με αυτό και άλλα ερωτήματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ανά πάσα στιγμή. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας υφίσταται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Εάν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, συνήθως χρειαζόμαστε χρόνο για να το επαληθεύσουμε. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για τη διάρκεια της επανεξέτασης.
  • Εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ήταν/είναι παράνομη, μπορείτε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων αντί της διαγραφής.
  • Εάν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά τα χρειάζεστε για την άσκηση, υπεράσπιση ή εκτέλεση νομικών αξιώσεων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αντί της διαγραφής.
  • Εάν έχετε υποβάλει αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των δικών σας συμφερόντων και των δικών μας. Εφόσον δεν έχει ακόμη καθοριστεί ποιανού συμφέροντα υπερισχύουν, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Εάν έχετε περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα δεδομένα αυτά μπορούν – εκτός από την αποθήκευση – να υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή για τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων ή για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου ή για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους μέλους.

Ένσταση σε διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Με το παρόν διαμαρτυρόμαστε για τη χρήση των δεδομένων επικοινωνίας που δημοσιεύονται στο πλαίσιο της υποχρέωσης αποτύπωσης για την αποστολή διαφημιστικού και ενημερωτικού υλικού που δεν έχει ζητηθεί ρητά. Οι διαχειριστές των σελίδων διατηρούν ρητά το δικαίωμα να αναλάβουν νομική δράση σε περίπτωση ανεπιθύμητης αποστολής διαφημιστικών πληροφοριών, για παράδειγμα μέσω μηνυμάτων spam.

4. συλλογή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο

Cookies

Οι σελίδες μας στο Διαδίκτυο χρησιμοποιούν τα λεγόμενα “cookies”. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου και δεν προκαλούν καμία βλάβη στην τελική σας συσκευή. Αποθηκεύονται είτε προσωρινά για τη διάρκεια μιας συνεδρίας (cookies συνεδρίας) είτε μόνιμα (μόνιμα cookies) στην τελική σας συσκευή. Τα cookies συνεδρίας διαγράφονται αυτόματα στο τέλος της επίσκεψής σας. Τα μόνιμα cookies παραμένουν αποθηκευμένα στην τελική σας συσκευή μέχρι να τα διαγράψετε εσείς οι ίδιοι ή μέχρι να διαγραφούν αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησης ιστού σας.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, cookies από τρίτες εταιρείες ενδέχεται επίσης να αποθηκεύονται στην τερματική σας συσκευή όταν εισέρχεστε στον ιστότοπό μας (cookies τρίτων). Αυτά επιτρέπουν σε εμάς ή σε εσάς να χρησιμοποιείτε ορισμένες υπηρεσίες της τρίτης εταιρείας (π.χ. cookies για την επεξεργασία υπηρεσιών πληρωμών).

Τα cookies έχουν διάφορες λειτουργίες. Πολλά cookies είναι τεχνικά απαραίτητα, καθώς ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου δεν θα λειτουργούσαν χωρίς αυτά (π.χ. η λειτουργία του καλαθιού αγορών ή η προβολή βίντεο). Άλλα cookies χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς των χρηστών ή για την προβολή διαφημίσεων.

Τα cookies που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της διαδικασίας ηλεκτρονικής επικοινωνίας (απαραίτητα cookies) ή για την παροχή ορισμένων λειτουργιών που έχετε ζητήσει (λειτουργικά cookies, π.χ. για τη λειτουργία καλαθιού αγορών) ή για τη βελτιστοποίηση του ιστότοπου (π.χ. cookies για τη μέτρηση του διαδικτυακού κοινού) αποθηκεύονται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO, εκτός εάν ορίζεται άλλη νομική βάση. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να αποθηκεύει cookies για την τεχνικά άψογη και βελτιστοποιημένη παροχή των υπηρεσιών του. Εάν έχει ζητηθεί η συγκατάθεση για την αποθήκευση των cookies, τα εν λόγω cookies αποθηκεύονται αποκλειστικά βάσει αυτής της συγκατάθεσης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α DSGVO).Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε για τη ρύθμιση των cookies και να επιτρέπετε τα cookies μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να αποκλείετε την αποδοχή των cookies για ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά και να ενεργοποιείτε την αυτόματη διαγραφή των cookies κατά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης. Εάν απενεργοποιήσετε τα cookies, η λειτουργικότητα αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να είναι περιορισμένη.

Εάν τα cookies χρησιμοποιούνται από τρίτους ή για σκοπούς ανάλυσης, θα σας ενημερώσουμε ξεχωριστά στο πλαίσιο της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων και, εάν είναι απαραίτητο, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας.

 

Αρχεία καταγραφής διακομιστή

Ο πάροχος των σελίδων συλλέγει και αποθηκεύει αυτόματα πληροφορίες στα λεγόμενα αρχεία καταγραφής του διακομιστή, τα οποία το πρόγραμμα περιήγησής σας διαβιβάζει αυτόματα σε εμάς. Αυτά είναι:

  • Τύπος και έκδοση προγράμματος περιήγησης
  • Χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα
  • URL παραπομπής
  • Όνομα κεντρικού υπολογιστή του υπολογιστή πρόσβασης
  • Ώρα του αιτήματος του διακομιστή
  • Διεύθυνση IP

Τα δεδομένα αυτά δεν συγχωνεύονται με άλλες πηγές δεδομένων.

Η συλλογή αυτών των δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για την τεχνικά άψογη παρουσίαση και βελτιστοποίηση του ιστότοπού του – για το σκοπό αυτό, πρέπει να συλλέγονται τα αρχεία καταγραφής του διακομιστή.

Φόρμα επικοινωνίας

Εάν μας στείλετε ερωτήματα μέσω της φόρμας επικοινωνίας, τα στοιχεία σας από τη φόρμα ερωτήματος, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων επικοινωνίας που έχετε παράσχει εκεί, θα αποθηκευτούν από εμάς για τους σκοπούς της επεξεργασίας του ερωτήματος και σε περίπτωση περαιτέρω ερωτήσεων. Δεν διαβιβάζουμε αυτά τα δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β DSGVO, εάν το αίτημά σας σχετίζεται με την εκτέλεση σύμβασης ή είναι απαραίτητο για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για την αποτελεσματική επεξεργασία των ερωτημάτων που μας απευθύνονται (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO) ή στη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) DSGVO), εφόσον αυτό έχει ζητηθεί.

Τα δεδομένα που καταχωρίζετε στη φόρμα επικοινωνίας θα παραμείνουν σε εμάς μέχρι να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση τους ή να πάψει να ισχύει ο σκοπός της αποθήκευσης των δεδομένων (π.χ. αφού ολοκληρώσουμε την επεξεργασία του ερωτήματός σας). Οι υποχρεωτικές νομικές διατάξεις – ιδίως οι περίοδοι διατήρησης – παραμένουν ανεπηρέαστες.

Έρευνα μέσω e-mail, τηλεφώνου ή φαξ

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή φαξ, το αίτημά σας, συμπεριλαμβανομένων όλων των προσωπικών δεδομένων που προκύπτουν από αυτό (όνομα, ερώτημα), θα αποθηκευτεί και θα υποβληθεί σε επεξεργασία από εμάς για τους σκοπούς της επεξεργασίας του αιτήματός σας. Δεν διαβιβάζουμε αυτά τα δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β DSGVO, εάν το αίτημά σας σχετίζεται με την εκτέλεση σύμβασης ή είναι απαραίτητο για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας για την αποτελεσματική διεκπεραίωση των ερωτημάτων που μας απευθύνονται (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO) ή στη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) DSGVO), εφόσον αυτό έχει ζητηθεί.

Τα δεδομένα που μας στέλνετε μέσω αιτημάτων επικοινωνίας θα παραμείνουν σε εμάς μέχρι να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση τους ή να πάψει να ισχύει ο σκοπός της αποθήκευσης των δεδομένων (π.χ. μετά την επεξεργασία του αιτήματός σας). Οι υποχρεωτικές νομοθετικές διατάξεις – ιδίως οι νόμιμες περίοδοι διατήρησης – παραμένουν ανεπηρέαστες.

5. μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Πρόσθετα κοινωνικών μέσων ενημέρωσης με το Shariff

Στον παρόντα ιστότοπο χρησιμοποιούνται πρόσθετα από μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Μπορείτε συνήθως να αναγνωρίσετε τα πρόσθετα από τα αντίστοιχα λογότυπα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Για να διασφαλίσουμε την προστασία των δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο, χρησιμοποιούμε αυτά τα πρόσθετα μόνο μαζί με τη λεγόμενη λύση “Shariff”. Αυτή η εφαρμογή εμποδίζει τα πρόσθετα που είναι ενσωματωμένα σε αυτόν τον ιστότοπο να διαβιβάζουν δεδομένα στον αντίστοιχο πάροχο όταν εισέρχεστε για πρώτη φορά στη σελίδα.

Μόνο όταν ενεργοποιείτε το αντίστοιχο πρόσθετο κάνοντας κλικ στο σχετικό κουμπί, δημιουργείται απευθείας σύνδεση με τον διακομιστή του παρόχου (συγκατάθεση). Μόλις ενεργοποιήσετε το πρόσθετο, ο αντίστοιχος πάροχος λαμβάνει τις πληροφορίες ότι έχετε επισκεφθεί αυτόν τον ιστότοπο με τη διεύθυνση IP σας. Εάν είστε συνδεδεμένοι ταυτόχρονα στον αντίστοιχο λογαριασμό σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook), ο αντίστοιχος πάροχος μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο στον λογαριασμό χρήστη σας.

Η ενεργοποίηση του πρόσθετου συνιστά συγκατάθεση κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) DSGVO. Μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το μέλλον.

 

Facebook plugins (κουμπί Like & Share)

Σε αυτόν τον ιστότοπο έχουν ενσωματωθεί πρόσθετα του κοινωνικού δικτύου Facebook. Ο πάροχος αυτής της υπηρεσίας είναι η Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία. Ωστόσο, σύμφωνα με το Facebook, τα δεδομένα που συλλέγονται διαβιβάζονται επίσης στις ΗΠΑ και σε άλλες τρίτες χώρες.

Μπορείτε να αναγνωρίσετε τα πρόσθετα του Facebook από το λογότυπο του Facebook ή το κουμπί “Like” σε αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση των πρόσθετων του Facebook εδώ: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, δημιουργείται μια απευθείας σύνδεση μεταξύ του προγράμματος περιήγησής σας και του διακομιστή του Facebook μέσω του πρόσθετου. Το Facebook λαμβάνει έτσι τις πληροφορίες ότι έχετε επισκεφθεί αυτόν τον ιστότοπο με τη διεύθυνση IP σας. Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί “Like” του Facebook ενώ είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο Facebook, μπορείτε να συνδέσετε το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου στο προφίλ σας στο Facebook. Αυτό επιτρέπει στο Facebook να συσχετίσει την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο με τον λογαριασμό χρήστη σας. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι εμείς, ως πάροχος των σελίδων, δεν έχουμε καμία γνώση του περιεχομένου των μεταδιδόμενων δεδομένων ή της χρήσης τους από το Facebook. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του Facebook στη διεύθυνση:

https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.
Εάν δεν επιθυμείτε να μπορεί το Facebook να συσχετίσει την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο με τον λογαριασμό σας στο Facebook, παρακαλούμε συνδεθείτε.

το λογαριασμό σας στο Facebook, παρακαλούμε αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό σας στο Facebook.

Η χρήση των πρόσθετων στοιχείων του Facebook βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ DSGVO. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη δυνατή προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εφόσον έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) DSGVO- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Στο βαθμό που τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται στον ιστότοπό μας με τη βοήθεια του εργαλείου που περιγράφεται εδώ και διαβιβάζονται στο Facebook, εμείς και η Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland είμαστε από κοινού υπεύθυνοι για την εν λόγω επεξεργασία δεδομένων (άρθρο 26 DSGVO). Η κοινή ευθύνη περιορίζεται αποκλειστικά στη συλλογή των δεδομένων και τη διαβίβασή τους στο Facebook. Η επεξεργασία από το Facebook που πραγματοποιείται μετά τη διαβίβαση δεν αποτελεί μέρος της κοινής ευθύνης. Οι υποχρεώσεις που μας αναλογούν από κοινού έχουν καθοριστεί σε συμφωνία κοινής μεταποίησης. Το κείμενο της συμφωνίας είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση:

https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Σύμφωνα με αυτή τη συμφωνία, είμαστε υπεύθυνοι για την παροχή των πληροφοριών προστασίας δεδομένων κατά τη χρήση του εργαλείου Facebook και για την ασφαλή εφαρμογή του εργαλείου στον ιστότοπό μας. Το Facebook είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια των δεδομένων των προϊόντων του Facebook. Μπορείτε να διεκδικήσετε τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων (π.χ. αιτήματα για πληροφορίες) σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργάζεται το Facebook απευθείας στο Facebook. Εάν διεκδικήσετε τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων σε εμάς, είμαστε υποχρεωμένοι να τα διαβιβάσουμε στο Facebook.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum &

https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 und

https://www.facebook.com/policy.php.

 

Twitter Plugin

Οι λειτουργίες της υπηρεσίας Twitter είναι ενσωματωμένες σε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτές οι λειτουργίες προσφέρονται από την Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ιρλανδία. Χρησιμοποιώντας το Twitter και τη λειτουργία “Re-Tweet”, οι ιστότοποι που επισκέπτεστε συνδέονται με το λογαριασμό σας στο Twitter και γίνονται γνωστοί σε άλλους χρήστες. Κατά τη διαδικασία, τα δεδομένα μεταφέρονται επίσης στο Twitter. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι εμείς, ως πάροχος των σελίδων, δεν έχουμε καμία γνώση του περιεχομένου των μεταδιδόμενων δεδομένων ή της χρήσης τους από το Twitter. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό στην πολιτική απορρήτου του Twitter στη διεύθυνση: https://twitter.com/de/privacy.

Η χρήση του πρόσθετου Twitter βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ DSGVO. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη δυνατή προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εφόσον έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) DSGVO- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ:
https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις απορρήτου στο Twitter στις ρυθμίσεις λογαριασμού στη διεύθυνση https://twitter.com/account/settings.

 

Instagram plugin

Οι λειτουργίες της υπηρεσίας Instagram είναι ενσωματωμένες σε αυτόν τον ιστότοπο. Οι λειτουργίες αυτές προσφέρονται από την Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία.

Εάν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο Instagram, μπορείτε να συνδέσετε το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου με το προφίλ σας στο Instagram κάνοντας κλικ στο κουμπί Instagram. Αυτό επιτρέπει στο Instagram να συσχετίσει την επίσκεψή σας σε αυτόν τον ιστότοπο με τον λογαριασμό χρήστη σας. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι εμείς, ως πάροχος των σελίδων, δεν έχουμε καμία γνώση του περιεχομένου των μεταδιδόμενων δεδομένων ή της χρήσης τους από το Instagram.

Η αποθήκευση και η ανάλυση των δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να εξασφαλίσει τη μεγαλύτερη δυνατή προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εφόσον ζητήθηκε αντίστοιχη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) DSGVO- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Στο βαθμό που τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται στον ιστότοπό μας με τη βοήθεια του εργαλείου που περιγράφεται εδώ και προωθούνται στο Facebook ή το Instagram, εμείς και η Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ιρλανδία είμαστε από κοινού υπεύθυνοι για την εν λόγω επεξεργασία δεδομένων (άρθρο 26 DSGVO). Η κοινή ευθύνη περιορίζεται αποκλειστικά στη συλλογή των δεδομένων και τη διαβίβασή τους στο Facebook ή το Instagram. Η επεξεργασία από το Facebook ή το Instagram που πραγματοποιείται μετά τη διαβίβαση δεν αποτελεί μέρος της κοινής ευθύνης. Οι κοινές μας υποχρεώσεις έχουν καθοριστεί σε μια κοινή συμφωνία επεξεργασίας. Το κείμενο της συμφωνίας είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Σύμφωνα με την εν λόγω συμφωνία, είμαστε υπεύθυνοι για την παροχή των πληροφοριών προστασίας δεδομένων κατά τη χρήση του εργαλείου Facebook ή Instagram και για την ασφαλή για την προστασία των δεδομένων εφαρμογή του εργαλείου στον ιστότοπό μας. Το Facebook είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια των δεδομένων των προϊόντων Facebook και Instagram. Μπορείτε να διεκδικήσετε τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων (π.χ. αιτήματα για πληροφορίες) σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργάζεται το Facebook ή το Instagram απευθείας στο Facebook. Εάν διεκδικήσετε τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων σε εμάς, είμαστε υποχρεωμένοι να τα διαβιβάσουμε στο Facebook.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum &

https://help.instagram.com/519522125107875 &

https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του Instagram:

https://instagram.com/about/legal/privacy/.

6. Εργαλεία ανάλυσης και διαφήμισης

IONOS WebAnalytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ανάλυσης της IONOS WebAnalytics (εφεξής: IONOS). Ο πάροχος είναι η 1&1 IONOS SE, Elgendorfer Straße 57, D – 56410 Montabaur. Στο πλαίσιο των αναλύσεων με το IONOS, μπορούν να αναλυθούν, μεταξύ άλλων, ο αριθμός και η συμπεριφορά των επισκεπτών (π.χ. αριθμός προβολών σελίδων, διάρκεια επίσκεψης στον ιστότοπο, ποσοστά αναπήδησης), οι πηγές των επισκεπτών (δηλαδή από ποια σελίδα προέρχεται ο επισκέπτης), οι τοποθεσίες των επισκεπτών και τα τεχνικά δεδομένα (εκδόσεις του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος). Για το σκοπό αυτό, η IONOS αποθηκεύει ιδίως τα ακόλουθα δεδομένα:

Παραπομπή (ιστότοπος που επισκέφθηκε προηγουμένως) Αιτούμενος ιστότοπος ή αρχείο Τύπος και έκδοση προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε
λειτουργικό σύστημα
Τύπος χρησιμοποιούμενης συσκευής
Ώρα πρόσβασης
Διεύθυνση IP σε ανώνυμη μορφή (χρησιμοποιείται μόνο για τον προσδιορισμό του τόπου πρόσβασης)

Σύμφωνα με την IONOS, η συλλογή δεδομένων είναι πλήρως ανώνυμη, έτσι ώστε να μην μπορεί να εντοπιστεί ο εντοπισμός τους σε μεμονωμένα άτομα. Τα cookies δεν αποθηκεύονται από την IONOS WebAnalytics.

Η αποθήκευση και η ανάλυση των δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον για τη στατιστική ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών προκειμένου να βελτιστοποιήσει τόσο τον ιστότοπό του όσο και τη διαφήμισή του. Εφόσον έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) DSGVO- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από την IONOS WebAnalytics, ανατρέξτε στη δήλωση προστασίας δεδομένων της IONOS στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.ionos.de/terms-gtc/index.php?id=6

 

Στατιστικά στοιχεία WordPress

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το “WordPress Statistics” για τη στατιστική ανάλυση της πρόσβασης των επισκεπτών. Ο πάροχος είναι η Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd, Business Centre, No.1 Lower Mayor Street, International Financial Services Centre, Dublin 1, Ireland, της οποίας η μητρική εταιρεία εδρεύει στις ΗΠΑ.

Το WordPress Statistics χρησιμοποιεί τεχνολογίες που επιτρέπουν την αναγνώριση του χρήστη με σκοπό την ανάλυση της συμπεριφοράς του (π.χ. cookies ή αποτυπώματα συσκευών). Το WordPress Statistics συλλέγει αρχεία καταγραφής (παραπομπή, διεύθυνση IP, πρόγραμμα περιήγησης κ.λπ.), την προέλευση των επισκεπτών του ιστότοπου (χώρα, πόλη) και τις ενέργειες που έχουν εκτελέσει στον ιστότοπο (π.χ. κλικ, προβολές, λήψεις). Οι πληροφορίες που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου αποθηκεύονται σε διακομιστές στις ΗΠΑ. Η διεύθυνση IP σας ανωνυμοποιείται μετά την επεξεργασία και πριν από την αποθήκευση.

Η χρήση αυτού του εργαλείου ανάλυσης βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον στην ανώνυμη ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών, προκειμένου να βελτιστοποιήσει τόσο τον ιστότοπό του όσο και τη διαφήμισή του. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση (π.χ. συγκατάθεση για την αποθήκευση cookies), η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) DSGVO- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ:

https://automattic.com/de/privacy/.

7. Ενημερωτικό δελτίο

Δεδομένα ενημερωτικού δελτίου

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο που προσφέρεται στον ιστότοπο, χρειαζόμαστε από εσάς μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και πληροφορίες που μας επιτρέπουν να επαληθεύσουμε ότι είστε ο κάτοχος της παρεχόμενης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ότι συμφωνείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο. Περαιτέρω δεδομένα δεν θα συλλέγονται ή θα συλλέγονται μόνο σε εθελοντική βάση. Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα αυτά αποκλειστικά για την αποστολή των ζητούμενων πληροφοριών και δεν τα διαβιβάζουμε σε τρίτους.

Η επεξεργασία των δεδομένων που εισάγονται στη φόρμα εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο βασίζεται αποκλειστικά στη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α DSGVO). Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση των δεδομένων, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τη χρήση τους για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου ανά πάσα στιγμή, για παράδειγμα μέσω του συνδέσμου “διαγραφή” στο ενημερωτικό δελτίο. Η νομιμότητα των πράξεων επεξεργασίας δεδομένων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δεν επηρεάζεται από την ανάκληση.

Τα δεδομένα που μας παρέχετε για τον σκοπό της λήψης του ενημερωτικού δελτίου θα αποθηκεύονται από εμάς ή τον πάροχο υπηρεσιών ενημερωτικού δελτίου μέχρι να διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο και θα διαγράφονται από τη λίστα διανομής του ενημερωτικού δελτίου αφού διαγραφείτε από το ενημερωτικό δελτίο ή αφού εκλείψει ο σκοπός. Διατηρούμε το δικαίωμα να διαγράψουμε ή να αποκλείσουμε διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη λίστα διανομής ενημερωτικών δελτίων κατά τη διακριτική μας ευχέρεια στο πλαίσιο του έννομου συμφέροντός μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO.

Αφού διαγραφείτε από τη λίστα διανομής ενημερωτικών δελτίων, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας θα αποθηκευτεί από εμάς ή τον πάροχο υπηρεσιών ενημερωτικών δελτίων σε μια μαύρη λίστα, εάν είναι απαραίτητο, προκειμένου να αποτραπούν μελλοντικές αποστολές. Τα δεδομένα από τη μαύρη λίστα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τον σκοπό αυτό και δεν θα συγχωνευθούν με άλλα δεδομένα. Αυτό εξυπηρετεί τόσο το συμφέρον σας όσο και το συμφέρον μας να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές απαιτήσεις κατά την αποστολή ενημερωτικών δελτίων (έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO). Η αποθήκευση στη μαύρη λίστα δεν περιορίζεται χρονικά. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην αποθήκευση, εάν τα συμφέροντά σας υπερτερούν του έννομου συμφέροντός μας.

8. Plugins και εργαλεία

Google Web Fonts (τοπική φιλοξενία)

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τις λεγόμενες γραμματοσειρές ιστού που παρέχονται από την Google για την ομοιόμορφη εμφάνιση γραμματοσειρών. Οι γραμματοσειρές Google είναι εγκατεστημένες τοπικά. Δεν υπάρχει σύνδεση με τους διακομιστές της Google.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις γραμματοσειρές Google Web Fonts μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση

https://developers.google.com/fonts/faq

Και στην πολιτική απορρήτου της Google:

https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Font Awesome (τοπική φιλοξενία)

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Font Awesome για τη συνεπή εμφάνιση των γραμματοσειρών. Το Font Awesome είναι εγκατεστημένο τοπικά. Η σύνδεση με τους διακομιστές της Fonticons, Inc. δεν πραγματοποιείται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Font Awesome, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου της Font Awesome στη διεύθυνση:

https://fontawesome.com/privacy.

 

Χάρτες Google

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί την υπηρεσία χαρτών Google Maps. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία.

Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες των Χαρτών Google, είναι απαραίτητο να αποθηκεύσετε τη διεύθυνση IP σας. Αυτές οι πληροφορίες μεταφέρονται συνήθως σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί. Ο πάροχος αυτού του ιστότοπου δεν έχει καμία επιρροή σε αυτή τη μετάδοση δεδομένων. Εάν είναι ενεργοποιημένοι οι Χάρτες Google, η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τις γραμματοσειρές Google Web Fonts για τον σκοπό της ομοιόμορφης εμφάνισης γραμματοσειρών. Όταν καλείτε τους Χάρτες Google, το πρόγραμμα περιήγησής σας φορτώνει τις απαιτούμενες γραμματοσειρές ιστού στην προσωρινή μνήμη του προγράμματος περιήγησής σας, προκειμένου να εμφανίζονται σωστά τα κείμενα και οι γραμματοσειρές.

Η χρήση των χαρτών Google Maps αποσκοπεί στην ελκυστική παρουσίαση των διαδικτυακών μας προσφορών και στην εύκολη εύρεση των χώρων που υποδεικνύουμε στον ιστότοπο. Αυτό αποτελεί έννομο συμφέρον κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO. Εφόσον έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) DSGVO- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Η διαβίβαση δεδομένων στις ΗΠΑ βασίζεται στις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Επιτροπής της ΕΕ. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ:

https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ &

https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό των δεδομένων των χρηστών μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου της Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Χρησιμοποιούμε το “Google reCAPTCHA” (εφεξής “reCAPTCHA”) σε αυτόν τον ιστότοπο. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία.

Ο σκοπός του reCAPTCHA είναι να ελέγχει αν η εισαγωγή δεδομένων σε αυτόν τον ιστότοπο (π.χ. σε μια φόρμα επικοινωνίας) γίνεται από άνθρωπο ή από αυτοματοποιημένο πρόγραμμα. Για το σκοπό αυτό, το reCAPTCHA αναλύει τη συμπεριφορά του επισκέπτη του ιστότοπου βάσει διαφόρων χαρακτηριστικών. Η ανάλυση αυτή αρχίζει αυτόματα μόλις ο επισκέπτης του ιστότοπου εισέλθει στον ιστότοπο. Για την ανάλυση, το reCAPTCHA αξιολογεί διάφορες πληροφορίες (π.χ. διεύθυνση IP, χρόνος παραμονής του επισκέπτη του ιστότοπου στον ιστότοπο ή κινήσεις του ποντικιού από τον χρήστη). Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την ανάλυση διαβιβάζονται στην Google.

Οι αναλύσεις reCAPTCHA εκτελούνται εξ ολοκλήρου στο παρασκήνιο. Οι επισκέπτες του ιστότοπου δεν ενημερώνονται ότι πραγματοποιείται ανάλυση.

Η αποθήκευση και η ανάλυση των δεδομένων βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να προστατεύει τις διαδικτυακές προσφορές του από καταχρηστική αυτοματοποιημένη κατασκοπεία και από SPAM. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) DSGVO- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google reCAPTCHA, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου της Google και στους Όρους χρήσης της Google στους ακόλουθους συνδέσμους:

https://policies.google.com/privacy?hl=de &
https://policies.google.com/terms?hl=de.

9. δικές σας υπηρεσίες

Google Drive

Έχουμε ενσωματώσει το Google Drive σε αυτόν τον ιστότοπο. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία.

Το Google Drive μας επιτρέπει να συμπεριλάβουμε μια περιοχή μεταφόρτωσης στον ιστότοπό μας, όπου μπορείτε να μεταφορτώσετε περιεχόμενο. Όταν ανεβάζετε περιεχόμενο, αυτό αποθηκεύεται στους διακομιστές του Google Drive. Όταν εισέρχεστε στον ιστότοπό μας, δημιουργείται επίσης μια σύνδεση με το Google Drive, ώστε το Google Drive να μπορεί να προσδιορίσει ότι έχετε επισκεφθεί τον ιστότοπό μας.

Η χρήση του Google Drive βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO. Ο διαχειριστής του ιστότοπου έχει έννομο συμφέρον να υπάρχει αξιόπιστος χώρος μεταφόρτωσης στον ιστότοπό του. Εάν έχει ζητηθεί αντίστοιχη συγκατάθεση, η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) DSGVO- η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.

Πηγή: https://www.e-recht24.de

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Dr. Alioska Alexia Marinopoulos
Bockenheimer Landstraße 51-53
60325 Frankfurt am Main

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Tel.:   +49 (0) 69 509 82 170
Mob.:   +49 (0) 176 80312413
Fax.:   +49 (0) 69 509 82 555