Δημοσιεύσεις

Δικαιώματα λήψης αποφάσεων σε περίπτωση κοινής γονικής μέριμνας χωρισμένων συζύγων στη Γερμανία και την Αυστραλία (Europäische Hochschulschriften Recht / … / Series 2: Law / Série 2: Droit, Band 3697)

Dissertation, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2003, ISBN 3-631-50779-8 και ταυτόχρονα Βιβλιογραφικές πληροφορίες Der Deutschen Bibliothek διαθέσιμες στο Διαδίκτυο, με τίτλο: Entscheidungsrecht bei gemeinsamen parterlicher Sorge getrennt lebender Ehegatten in Deutschland und Australien.

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΕΔΩ

Δημοσιεύσεις

Δικαιώματα λήψης αποφάσεων σε περίπτωση κοινής γονικής μέριμνας χωρισμένων συζύγων στη Γερμανία και την Αυστραλία (Europäische Hochschulschriften Recht / … / Series 2: Law / Série 2: Droit, Band 3697)

Dissertation, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2003, ISBN 3-631-50779-8 και ταυτόχρονα Βιβλιογραφικές πληροφορίες Der Deutschen Bibliothek διαθέσιμες στο Διαδίκτυο, με τίτλο: Entscheidungsrecht bei gemeinsamen parterlicher Sorge getrennt lebender Ehegatten in Deutschland und Australien.

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΕΔΩ

The Editorial Board of El Suplemento in accordance with the credited requirements, has decided to award

Dr. Alioska Marinopoulos

at the European Legal Awards 2021 in Administrative Law Category.

The European Awards –  El Suplemento.

Legal Awards : 2021

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Dr. Alioska Alexia Marinopoulos
Bockenheimer Landstraße 51-53
60325 Frankfurt am Main

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Tel.:   +49 (0) 69 509 82 170
Mob.:   +49 (0) 176 80312413
Fax.:   +49 (0) 69 509 82 555